Helga Hošková-Weissová | Nikdo nás nečekal: vzpomínky malířky, která přežila holocaust

Knížka autobiografických vzpomínek Helgy Hoškové-Weissové, akademické malířky, autorky terezínských kreseb, svědkyně holocaustu a spoluzakladatelky Terezínské iniciativy. Autorka vzpomíná na své dětství v předválečné Praze, na osudy nejbližších příbuzných i širší rodiny. Zážitky válečných hrůz z koncentračních táborů zmiňuje jen okrajově (těm je věnována její knížka Deník 1938-1945). Vyprávění dále přibližuje její poválečné osudy, zážitky a zkušenosti z cest po různých zemích světa. Téma holocaustu se stalo důležitým námětem nejen výtvarné tvorby Helgy Hoškové-Weissové, ale i její osvětové a přednáškové činnosti, jejímž cílem je udržet válečné utrpení Židů v paměti a předat o něm svědectví dalším generacím. Obrazová příloha obsahuje fotografie z rodinného archivu, dokumenty i ukázky z malířské tvorby autorky. | Autor: WEISSOVÁ, Helga, 1929- | Klíčová slova: koncentrační tábory - holocaust, 1939-1945 - Židé - autobiografické vzpomínky | Knihu si rezervujte zde.