ČTENÍ PRO NEJMENŠÍ | 20. 11. 2019

Milé děti a rodiče, srdečně vás zvu na Čtení pro nejmenší. Knihovnu obsadila neposedná strašidla. Ubráníme se jim? 

Přijďte nám na pomoc! Vyčteme jim to strašení z hlaviček? Co myslíte? Každý si jedno strašidlo povinně odnese domů — maminky nechť prominou. :-) Součástí čtení bububu...bude, obyčejně neobyčejná, strašidelně kreativní dílnička.

Středa 20. 11. 2019 | 15:30 - 16:30 | Dětské oddělení
Vhodné pro děti od 4 do 7 let | Akce zdarma.

Vaší účastí na akci souhlasíte s pořizováním, používáním a zveřejňováním obrazových a zvukových záznamů pro potřeby knihovny.

Těším se na vás, Alena Hubáčková