Bílina v obrazeFacebookInstagram

Oddělení

Centrální knihovna

Oddělení během let několikrát měnila své působiště, viz. historie, až nakonec od roku 1997 našla odpovídající prostory na Mírovém náměstí v samém centru města. Přestěhováním do těchto prostor získala klubovnu pro pořádání kulturních akcí, prostorné půjčovny, větší skladové prostory i zázemí pro pracovnice knihovny. Své služby nabízí v těchto odděleních: 

Oddělení pro dospělé

Prezenční a absenční půjčování dokumentů z fondu knihovny (beletrie, naučná literatura, cizojazyčná literatura, obrazové publikace), rezervace dokumentů (od roku 2003 elektronickou cestou, SMS na mobilní telefony), meziknihovní výpůjční služba, vyhledávání dokumentů v on-line katalogu knihovny a v souborném katalogu knihoven SKAT, pořádání akcí pro veřejnost (besedy se spisovateli, autorská čtení, přednášky atp.)

Knihy se půjčují nejdéle na dobu 30 dnů. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší lhůtu pro jednotlivé výpůjčky. Výpůjční lhůtu lze bezplatně prodloužit zdarma o dalších 30 dní, nežádá-li titul další čtenář. Po uplynutí výpůjční doby se účtují poplatky – viz. ceník. Otevřeno je každý den – viz. půjčovní doba

Čítárna

Absenční a prezenční půjčování knih, hudebnin (CD, DVD, LP, MC kazet) a časopisů, přístup na internet, vyhledávání právnických informací v databázi ASPI, kopírovací služba…

Časopisy se půjčují zdarma na dobu 14 dní, stejně tak audiovizuální nosiče.
Přístup na internet je za smluvní poplatek – viz. ceník.

Dětské oddělení

Absenční a prezenční půjčování knih, hudebnin (CD, LP, DVD, MC kazet) a časopisů, přístup na internet, pořádání besed k literárním výročím autorů a lekcí knihovnické gramotnosti pro mateřské a základní školy, družiny, gymnázium a zvláštní školu… Otevřeno je třikrát týdně v odpoledních hodinách – viz výpůjční doba.

Jak se stát čtenářem?

Čtenářem a uživatelem jednotlivých oddělení se může stát každá osoba s trvalým bydlištěm v Bílině (popř. zaměstnání v Bílině a okolí). Čtenářský průkaz lze získat po předložení občanského průkazu (děti do 15 let písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce) a zaplacení registračního poplatku – viz ceník.

Průkazka čtenáře je nepřenosná, výjimku tvoří příbuzní – rodiče, sourozenci, manželé. Fyzická nebo právnická osoba, která se nechce stát trvale čtenářem knihovny a má zájem o jednorázovou výpůjčku, si může vypůjčit požadovaný dokument za smluvní cenu 20 Kč / titul. Jednorázovou výpůjčku nelze prodloužit.

Centrální knihovna

Knihovna - oddělení pro dospělé

Knihovna - oddělení pro dospělé

 
Čítárna

Čítárna

 
Dětské oddělení

Dětské oddělení

 
Centrální knihovna

Centrální knihovna

 
Budova ONV - nyní knihovna

Budova ONV - nyní knihovna

 
výpůjční doba

výpůjční doba

 
 
 
 

Výpůjční doba

Pondělí: 9:00 – 12:00 | 13:00 – 16:00
Úterý: 9:00 – 12:00 | 13:00 – 17:30
Středa: zavřeno | 13:00 – 16:00
Čtvrtek: 9:00 – 12:00 | 13:00 – 17:30
Pátek: 9:00 – 12:00 | 13:00 – 16:00
Sobota: 9:00 – 11:00

výpůjční doba oddělení a poboček

Hlavní kontakty

Centrální knihovna
Mírové nám. 21/16
418 01 Bílina

email: vedouci@knihovnabilina.czKudy k nám?

Kudy k nám?
load