FacebookInstagram

KNIHOVNÍ ŘÁD

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY V BÍLINĚ

1) Městská knihovna v Bílině je veřejnou knihovnou poskytující služby svým čtenářům, a to půjčováním literatury z vlastního fondu i prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, prováděním kulturně výchovné činnosti pro veřejnost a zajišťováním informačních služeb. 

2) Čtenářem Městské knihovny v Bílině se může stát každá osoba, která předloží občanský průkaz a zaplatí registrační poplatek. Děti do 15 let s písemným souhlasem zákonného zástupce. 

3) Součástí tohoto knihovního řádu je písemný souhlas čtenáře s poskytnutím osobních údajů pro potřeby knihovny (jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, tel. číslo, příp. mailová adresa). K těmto údajům mají přístup pouze zaměstnanci knihovny, kteří zajišťují poskytování výpůjčních služeb, a vedoucí knihovny. Údaje budou uchovány po dobu trvání čtenářského vztahu. 

4) Knihy se půjčují nejdéle na dobu 30 dní. Požádá-li v této lhůtě čtenář o prodloužení, lze výpůjčky prodloužit na dalších 30 dní zdarma. Periodika se půjčují na 14 dní. Není-li dílo dočasně k dispozici, má každý čtenář možnost požádat o rezervaci. Registrační poplatek se platí předem na celý rok ve výši: Dospělí - 200,- Kč Důchodci a studující mládež nad 15 let - 100,- Kč Děti do 15 let - 50,- Kč Od poplatku jsou osvobozeni důchodci nad 70 let a invalidní důchodci, kteří předloží příslušné potvrzení. Po zaplacení registračního poplatku a vložení údajů do databáze obdrží čtenář průkaz, který je nepřenosný. Ztrátu čtenářského průkazu a změny osobních údajů je čtenář povinen neprodleně hlásit. Za vystavení nového čtenářského průkazu se platí poplatek 20,- Kč. 

5) Pokud čtenář nevrátí zapůjčené knihy (do 30 dní) a časopisy (do 14 dní), účtují se mu poplatky z prodlení : 1. upomínka – platba 5,- Kč za jednotlivý titul – neposílá se upomínka 2. upomínka - platba 10,- kč za jednotlivý titul – posílá se upomínka + poštovné 3. upomínka - platba 15,- kč za jednotlivý titul – posílá se upomínka + poštovné V odůvodněných případech (např. nemoc) pro zmírnění tvrdosti opatření může vedoucí knihovny poplatky prominout. V případě ztráty nebo poškození knihy požaduje knihovna jako náhradu stejný titul nebo zaplacení titulu v plné výši. Za ztrátu je navíc účtován sankční poplatek 100,- Kč. U knih pro knihovnu nepostradatelných může knihovna požadovat náhradu odpovídající fotokopii této knihy. V případě ztráty nebo poškození časopisu je požadován stejný titul, popř. plnohodnotná náhrada. Při prokázaném poškození čárového kódu uhradí čtenář sankční poplatek 10,- Kč. 

6) Knihovna na požádání čtenářů zajišťuje prostřednictvím tzv. meziknihovní výpůjční služby ( MVS) literaturu, kterou nemá ve vlastním fondu. Za Vyřízení této služby zaplatí čtenář na úhradu poštovních a telekomunikačních poplatků 60,- Kč. Tato částka se vrací, pokud se požadavek nepodaří uskutečnit. MVS se uskutečňuje v rámci republiky. 

7) Knihovna svým návštěvníkům umožňuje ve všech svých provozech přístup k výpočetní technice. Za použití PC se účtuje poplatek, za každých započatých 30 minut 15,- Kč (neregistrovaný čtenář) nebo 10,- Kč (registrovaný čtenář). Registrovaní čtenáři mají prvních deset minut zdarma. Výstup v papírové formě je účtován podle sazebníku za kopírování: 1x kopie A4 - 2,- Kč, oboustranná kopie 3,- Kč 1x kopie A3 - 3,- Kč, oboustranná kopie 4,- Kč 

8) Knihovní řád je závazný pro všechny uživatele knihovny. Při jeho porušení může být čtenář dočasně nebo trvale zbaven práva využívat služeb knihovny. V zájmu ostatních čtenářů je každý uživatel povinen nahlásit poškození knih nebo časopisů před i po zapůjčení, jinak bude úhrada ve výši stanovené knihovním řádem požadována od něho. 

Tento Knihovní řád Městské knihovny Bílina byl schválen Radou města Bílina dne 31. 08. 2021 usnesením č. 971 a nabývá platnosti a účinnosti dnem 01. 09. 2021.

ikona souboruKnihovní řád

Vytvořeno 7.12.2017 15:31:41 | přečteno 921x | tana
 
 

Výpůjční doba

Pondělí: 9:00 – 12:00 | 13:00 – 16:00
Úterý: 9:00 – 12:00 | 13:00 – 17:30
Středa: zavřeno | 13:00 – 16:00
Čtvrtek: 9:00 – 12:00 | 13:00 – 17:30
Pátek: 9:00 – 12:00 | 13:00 – 16:00
Sobota: 9:00 – 11:00

výpůjční doba oddělení a poboček

Hlavní kontakty

Centrální knihovna
Mírové nám. 21/16
418 01 Bílina

email: vedouci@knihovnabilina.czKudy k nám?

Kudy k nám?
load