Statistiky

Rok Celkem čtenářů Z toho dětí Celkem návštěv Vypůjček Z toho časopisů Výpůjčky na čten. / návštěvníka Přírůstky Úbytky MVS - půjčeno jiným knihovnám
2015 1264 405 46679 116749 21754 96,36/2,50 3527 4704 119
2014 1203 336 45941 116427 24071 96,78/2,53 2690 3173 164
2013 1238 345 43216 119492 27512 96,52/2,76 3107 3255 127
2012 2011 389 35 769 136 321 30 894 67,78 / 3,81 2 895 2 152 234
2011 1 973 654 40 371 147 874 30 087 74,94/3,66 3 144 2 860 302
2010 1 909 580 42 285 158 401 36 766 82,97/3,75 3 412 1 378 409
2009 1 777 564 31 272 156 618 38 164 88,1/4,1 3 409 984 329
2008 1729 544 25635 161317 38728 94,5/6,37 3786 3745 384
2007 1658 507 25693 173831 41619 104,8 / 6,76 3485 374 333
2006 1632 529 29563 169947 43755 104,1 / 5,74 3706 736 350
2005 1792 636 30130 181900 48776 101,5 / 6,04 3347 *15103 124
2004 2307 893 33447 202885 60427 87,9 / 9,07 3157 1004 143
2003 2355 884 35584 212304 59443 90,2 / 5,97 2741 887 183
2002 2358 915 35448 197284 54677 83,7 / 5,57 3798 1127 90
2001 2426 928 31662 176739 47816 72,8 / 5,58 3332 *10766 51
2000 2429 933 34378 *174149 47922 71,7 / 5,07 3431 2230 72
1999 2130 755 27840 126042 38195 59,2 / 4,53 2782 1577 105
1998 1925 670 24297 113160 36226 58,8 / 4,66 2563 43 81

*2013

Počet registrovaných čtenářů vykazuje oproti roku 2012 vysoký rozdíl. Nejedná se však o skutečný počet čtenářů nebo úbytek čtenářů, ale o nápravu stavu, kdy se v minulosti započítávaly registrace totožných osob na několika místech. Tím vznikla situace, že se někteří čtenáři započítávali duplicitně. Od roku 2013 jsem se rozhodla dát vše do správného stavu, a proto se čtenáři (ačkoliv si mohou půjčovat knižní fond na několika místech – v centrální knihovně a ve dvou pobočkách)  započítávají do stavu pouze jednou.

Byly vybrány údaje za roky 1998-2010, kdy byl provozován AKS LANius a od r. 2006 Clavius. Od září 1997 byl spuštěn automatizovaný provoz centrální knihovny a pak byly postupně připojovány pobočky. Proces automatizace byl dokončen v r. 2001.

Obsluhovaná populace čítá cca 20 tisíc obyvatel (16 tisíc obyvatelé Bíliny + obyvatelé obcí na bílinsku. Ve většině těchto obcí byly knihovny zrušeny, nebo mají omezený výběr literatury, takže využívají služeb Městské knihovny v Bílině).

Stav knihovního fondu k 31.12.2010 je 98 474 knih, v roce 2010 odebírala knihovna 260 exemplářů časopisů. Naučná literatura pro dospělé i pro mládež je dostupná v souborném katalogu SKAT.


*2000 - výrazné zvýšení výpůjček se projevilo po změně pracovnice v pobočce Panelové sídliště

*2001 - srovnání vložených záznamů do počítače po vložení všech knih( celá knihovna, včetně poboček) s vykazovaným stavem podle papírových podkladů

*2004 - uzavření pobočky na Pražském předměstí( k 31.12.2004) se projevilo úbytkem čtenářů i poklesem výpůjček

*2005 - výrazně vyšší úbytky po likvidaci pobočky na Pražském předměstí ( část fondu byla využita ve dvou zbývajících pobočkách, popř. v centrální knihovně). Vykazované úbytky tvoří duplicitní knihy, které byly zčásti věnovány školním knihovnám, Dětskému domovu v Tuchlově, MLK v Kostomlatech a zčásti prodány za symbolické ceny ve dvou burzách. Utržené peníze (cca 26 tisíc) byly zpět použity na nákup knih nových.